męstwo

męstwo

List od Stefana Szumana z 01.06.1939