metoda spekulacyjna

metoda spekulacyjna

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936