Mieczysław Krąpiec

Mieczysław Krąpiec

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.08.1967