międzynarodowy biuletyn

międzynarodowy biuletyn

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966