miejsce sypialne

miejsce sypialne

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.10.1964