Mikołaj Trubecki

Mikołaj Trubecki

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962