momenty niesamodzielne

momenty niesamodzielne

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935