monadyzm realistyczny

monadyzm realistyczny

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935