Morawscy

Morawscy

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942