Naczelne Władze Państwowe

Naczelne Władze Państwowe

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.