nagroda za prace naukowe

nagroda za prace naukowe

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947