narty

narty

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 4

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 23.11.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939