następca Twardowskiego

następca Twardowskiego

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931