nauczyciel matematyki

nauczyciel matematyki

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924