nauczyciele szkół powszechnych

nauczyciele szkół powszechnych

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924