nauka o istnieniu

nauka o istnieniu

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935