negatywna ocena

negatywna ocena

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967