niedociągnięcia

niedociągnięcia

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959