niedomagania

niedomagania

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966