niezawisłość twierdzeń

niezawisłość twierdzeń

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922