nominacja Kazika

nominacja Kazika

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928