o. Jacek Woroniecki

o. Jacek Woroniecki

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948