O porównywaniu dóbr

O porównywaniu dóbr

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936