O Słowackim

O Słowackim

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937