O spostrzeżeniu zewnętrznem i zagadnieniu idealizmu

O spostrzeżeniu zewnętrznem i zagadnieniu idealizmu

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925