obcowanie naoczne

obcowanie naoczne

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936