objęcie katedry

objęcie katedry

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930