obraz świata

obraz świata

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922