ocena dzieł Ingardena

ocena dzieł Ingardena

List od Stefana Szumana z 16.06.1939