odbiór dzieła Ingardena

odbiór dzieła Ingardena

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931