odcinek dewizowy

odcinek dewizowy

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964