odczyt Czeżowskiego

odczyt Czeżowskiego

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952