odczyt w Atenach

odczyt w Atenach

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960