odczyt w Krakowskim Oddziale PTF

odczyt w Krakowskim Oddziale PTF

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.02.1961