oddziaływanie sztuki i teorii sztuki

oddziaływanie sztuki i teorii sztuki

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969