odpis maszynowy

odpis maszynowy

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932