opóźnienie

opóźnienie

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965