osobista rozmowa

osobista rozmowa

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932