Owidiusz

Owidiusz

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952