p. ? Pospieszalski

p. ? Pospieszalski

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962