p. ? Skwarczyńska

p. ? Skwarczyńska

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.12.1957