paczka maszynopisów

paczka maszynopisów

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 22.02.1958