paradoks kłamcy

paradoks kłamcy

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954