Paweł Szulkin

Paweł Szulkin

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1961