percepcja estetyczna

percepcja estetyczna

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964