pisma estetyczne Ingardena

pisma estetyczne Ingardena

List od Tadeusza Zabłudowskiego z 07.11.1962