pisma Ingardena

pisma Ingardena

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961