pluralistyczne poglądy

pluralistyczne poglądy

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936