pobyt Ingardena

pobyt Ingardena

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.02.1969