podręcznik historii filozofii

podręcznik historii filozofii

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921